Zarządzenie Nr 178/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 grudnia 2018 r.
 
w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2018
 
    Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz § 15 Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 77/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. 1. Wprowadza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda: 24 grudnia 2018 r.
 
    2. W dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Gminy Ostróda będzie nieczynny.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 06.12.2018
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 06.12.2018, ostatnia aktualizacja: 06.12.2018, odsłon: 318


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11936451
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości