Zarządzenie Nr 177/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 06 grudnia 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania: „Przebudowa dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 16 w km 97+031 w m. Tyrowo gm. Ostróda”
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania: „„Przebudowa dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 16 w km 97+031 w m. Tyrowo gm. Ostróda”.
 
     2. W skład komisji wchodzą:
 
  1) Bogusław Fijas - przewodniczący;
 
  2) Ewa Szyłobryt - członek, przedstawiciel MODEL ART Sp. z o.o.;
 
  3) Jan Brzozowski - członek;
 
  4) Zbigniew Tomczyk - członek;
 
  5) Krzysztof Ruczyński - członek.
 
     § 2. 1. Odbioru należy dokonać przy udziale Wykonawcy robót, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie oraz w obecności inspektora nadzoru.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 07.12.2017
Osoba przekazująca: Zbigniew Tomczyk

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.12.2017, ostatnia aktualizacja: 07.12.2017, odsłon: 542


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215792
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości