Zarządzenie Nr 177/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2016 r.
 
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 
     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) w zw. z art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Upoważniam Panią Danutę Niemanowską Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 03.01.2017r.
Osoba przekazująca: Anna Zgrzebska

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.01.2017, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 686


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215534
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości