Zarządzenie Nr 176/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 listopada 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania:
„Przebudowa nawierzchni drogi Morliny – DK 15 wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny”
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania: „Przebudowa nawierzchni drogi Morliny – DK 15 wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny”.
 
    2. W skład komisji wchodzą:
 
  1) Bogusław Fijas – przewodniczący;
  3) Zbigniew Tomczyk – członek;
  4) Krzysztof Ruczyński – członek;
  5) Piotr Rećko - członek.
 
    § 2. Odbioru należy dokonać przy udziale Wykonawcy robót i w obecności branżowych inspektorów nadzoru.
 
    § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.12.2018
Osoba przekazująca: Piotr Rećko

Sporządził/a: Piotr Rećko
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.12.2018, ostatnia aktualizacja: 05.12.2018, odsłon: 246


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907233
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości