ZarządzenieNr 174 /2018
Wójta Gminy Ostróda
 z dnia 30 listopada 2018 r.
 
 
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Ostróda
 
    Na podstawie art. 26a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1260 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Z dniem 1 grudnia 2018 r. powołuję Pana Grzegorza Kastrau na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Ostróda.
 
    § 2. Wysokość wynagrodzenia, warunki pracy oraz szczegółowy zakres czynności, zostaną określone odrębnym dokumentem.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

  

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 30.11.2018
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 30.11.2018, ostatnia aktualizacja: 30.11.2018, odsłon: 343


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927621
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości