Zarządzenie Nr 173/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 października 2022 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu:
 
1) Niezabudowanej części nieruchomości, o powierzchni 0,1063 ha, oznaczonej jako dz. ew. Nr 330/104, położonej w obrębie Kajkowo objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00048922/0;
 
2) udziału 1/49 części w prawie własności części nieruchomości, o powierzchni 1,0394 ha, oznaczonej jako dz. ew. Nr 330/95, położonej w obrębie Kajkowo, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00048922/0.
 
2. Warunki zbycia przedmiotowych części  nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 24 października 2022 r. Rep. „A” 7495/2022 przez Notariusza Anitę Maciejewską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego Nr 7.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data przekazania do publikacji: 25.10.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.10.2022, ostatnia aktualizacja: 26.10.2022, odsłon: 143


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682642
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości