Zarządzenie Nr 173/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2016 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
 
     Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz § 1-3 Regulaminu Prac Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik Nr 1 do Rocznego Programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 przyjętego uchwałą Nr XXIV/168/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r., Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:
 
  1) Cezary Wawrzyński - Przewodniczący Komisji Konkursowej,
 
  2) Waldemar Cieśluk - Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
 
  3) Magdalena Muraszko - Sekretarz Komisji Konkursowej,
 
  4) Aneta Janowicz - Członek Komisji Konkursowej,
 
  5) Szymon Socha - Członek Komisji Konkursowej,
 
  6) Łukasz Wolf - Członek Komisji Konkursowej.
 
  do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017, zgodnie z ogłoszonym w dniu 9 grudnia 2016 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych, określonych w uchwale w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 
     § 2. Regulamin prac Komisji Konkursowej określa Załącznik Nr 1 do Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 30.12.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Muraszko

Sporządził/a: Magdalena Muraszko
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.12.2016, ostatnia aktualizacja: 30.12.2016, odsłon: 663


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215654
odsłon strony

Aktualnie mamy
52 gości