Zarządzenie Nr 172/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 listopada 2018 r.
 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku
 
    Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powierzam Pani Justynie Jóźwiak - Galant pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku na okres od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 29.11.2018
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 29.11.2018, ostatnia aktualizacja: 29.11.2018, odsłon: 333


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907172
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości