Zarządzenie Nr 172/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2016r.
 
w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań
 
Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXVI/186/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2017 rok, zarządzam co następuje:
 
§ 1. Przekazuję, niżej wymienionym dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
 
1. Rafał Jarema - Dyrektor Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu.
 
2. Agnieszka Turulska - Dyrektor Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego w Ostródzie.
 
3. Elżbieta Ciechanowicz - Dyrektor Zespołu Szkół w Lipowie.
 
4. Małgorzata Gajewska- Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Samborowie.
 
5. Elżbieta Jaglińska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie.
 
6. Maciej Fryczyński – Dyrektor Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie.
 
7. Iwona Murzyn- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach.
 
8. Robert Pestkowski- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku.
 
9. Beata Kucharczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie.
 
10. Katarzyna Wrzesińska- Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie.
 
11. Elżbieta Mral- Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach.
 
12. Bożena Bohdziewicz- Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie.
 
13. Danuta Niemanowska- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
14. Jan Ignaczewski- Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 03.01.2017r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.01.2017, ostatnia aktualizacja: 03.01.2017, odsłon: 762


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215746
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości