Zarządzenie Nr 17/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 stycznia 2022 r.
 
w sprawie ustalenia w okresie wakacyjnym przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda
 
Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 502) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Ustalam w okresie wakacyjnym przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Ostróda.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
 
 
Załącznik do zarządzenia Nr 17/2022
 Wójta Gminy Ostróda
 z dnia 21 stycznia 2022 r.
 
 
 Terminy przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda
w lipcu i sierpniu 2022 r.
 
Lp.
Nazwa placówki
 
Przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
1.
Przedszkole w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Pietrzwałdzie
od
4.07.2022 r.
do
29.07.2022 r.
2.
Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach
od
4.07.2022 r.
do
29.07.2022 r.
3.
Przedszkole w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Tyrowie
od
1.08.2022 r.
do
26.08.2022 r.
4.
Przedszkole w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie
 od
1.08.2022 r.
do
26.08.2022 r.
5.
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Brzydowie
od
4.07.2022 r.
do
29.07.2022 r.
6.
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Szyldaku
odr.
4.07.2022
do
29.07.2022 r.
7.
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zwierzewie
od
4.07.2022 r.
do
29.07.2022 r.
8.
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie
od
1.08.2022 r.
do
26.08.2022 r.
 
9.
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego
w Idzbarku
od
1.08.2022 r.
do
26.08.2022 r.
 
10.
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu
od
1.08.2022 r.
do
26.08.2022 r.
 
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 21.01.2022
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.01.2022, ostatnia aktualizacja: 25.01.2022, odsłon: 196


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786473
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości