Zarządzenie Nr 17/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 lutego 2017r.
 
w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Remont i adaptacja 5-ciu świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej”
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z pózn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie ,,Remont i adaptacja 5-ciu świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej” powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
  1) Przewodniczący - Jan Brzozowski;
 
  2) Członek - Magdalena Muraszko;
 
  3) Członek - Marek Wydrzyński;
 
  4) Członek - Danuta Kucharczuk;
 
  5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.03.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.03.2017, ostatnia aktualizacja: 01.03.2017, odsłon: 638


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219535
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości