Zarządzenie Nr 170/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 października 2022 r.
 
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2022
 
     Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 15 Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Wprowadza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda - poniedziałek 31 października 2022 r.
 
     2. W dniu 31 października 2022 r. Urząd Gminy Ostróda będzie nieczynny.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 19.10.2022
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 19.10.2022, ostatnia aktualizacja: 19.10.2022, odsłon: 80


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827478
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości