Zarządzenie Nr 170/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 22 grudnia 2016 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Ostróda:
 
  1. część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej jako dz. ew. nr 673/31 o pow. 0,0439 ha oraz nr 673/26 o pow. 0,6113 ha;
 
  1. część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej jako dz. ew. nr 193/8 o pow. 0,4200 ha;
 
  1. nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Tyrowo, oznaczoną jako dz. ew. nr 587 o pow. 0,0917 ha;
 
  1. część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Mała Ruś, oznaczonej jako dz. ew. nr 141/92 o pow. 0,0192 ha;
 
  1. udział wynoszący 2/7 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Mała Ruś, oznaczonej jako dz. ew. nr 141/78 o pow. 0,1543 ha;
 
  1. udział wynoszący 4/9 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Mała Ruś, oznaczonej jako dz. ew. nr 141/82, o pow. 0,2229 ha;
 
  1. udział wynoszący 5/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Mała Ruś, oznaczonej jako dz. ew. nr 141/104 o pow. 0,1240 ha;
 
  1.  nieruchomość gruntową położoną w obrębie Mała Ruś, oznaczoną jako dz. ew. nr 141/28 o pow. 0,4600 ha;
 
  1. część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Mała Ruś, oznaczonej jako dz. ew. nr 141/112 o pow. 0,0918 ha;
 
  1. część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Mała Ruś, oznaczonej jako dz. ew. nr 141/115 o pow. 0,2359 ha, nr 172/44 o pow. 0,2113 ha, nr 172/45 o pow. 0,5290 ha, nr 172/46 o pow. 0,0881 ha, nr 172/21 o pow. 0,0072 ha.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.12.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.12.2016, ostatnia aktualizacja: 22.12.2016, odsłon: 789


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058140
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości