Zarządzenie Nr 169/2021
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 grudzień 2021r.
 
w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań
 
Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XLI/354/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2022 rok, zarządzam co następuje:
 
§ 1. Przekazuję, niżej wymienionym dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
 
 
1. Rafał Jarema - Dyrektor Szkoły  Podstawowej im. Żołnierza Polskiego  w Durągu,
 
2. Justyna Jóźwik-Galant - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku,
 
3. Anna Jaworska - Dyrektor Szkoły  Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
    w Lipowie,
 
4. Katarzyna Ślusarz - Dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie,
 
5. Elżbieta Jaglińska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie,
 
6. Katarzyna Wrzesińska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie,
 
7. Robert Pestkowski- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku,
 
8. Beata Kucharczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  w Brzydowie,
 
9. Iwona Murzyn - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach,
 
10. Bożena Bohdziewicz- Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie,
 
11. Danuta Niemanowska- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
12. Waldemar Graczyk- Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1  stycznia  2022 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 29.12.2021
Osoba przekazująca: Alicja Karłowicz

Sporządził/a: Alicja Karłowicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 29.12.2021, ostatnia aktualizacja: 29.12.2021, odsłon: 255


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540805
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości