Zarządzenie Nr 169/2017
Wójta Gminy Ostróda
 z dnia 20 listopada 2017 r.
 
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
     Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     §1.1.Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Beaty Sołobodowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
     2. W skład Komisji wchodzą:
 
  1) Ewa Malinowska - Przewodnicząca Komisji,
 
  2) Irena Rubczewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 
  3) Grzegorz Kastrau – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku
 
  4) Agata Ciesielska – ekspert,
 
  5) Bożena Bohdziewicz– ekspert.
 
     3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, sala nr 401.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.11.2017r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.11.2017, ostatnia aktualizacja: 20.11.2017, odsłon: 581


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215726
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości