Zarządzenie Nr 168/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 grudnia 2016 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
 
Na podstawie § 4 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.
 
§2. W skład komisji wchodzą:
  1. Cezary Wawrzyński, sekretarz Gminy – Przewodniczący Komisji;
  2. Elżbieta Kulesza, inspektor ds. kadr – Sekretarz Komisji;
  3. Beata Czerkas, kierownik Referatu OSO – Członek Komisji;
  4. Marta Żeberek, dyrektor GCK-B w Samborowie – Członek Komisji;
  5. Janusz Sadowski, przewodniczący Rady Gminy – Członek Komisji.
 
§ 3. Komisja działa w oparciu o „Regulamin Komisji Rekrutacyjnej”, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
§ 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 19.12.2016r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.12.2016, ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, odsłon: 674


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219400
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości