Zarządzenie Nr 166/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 października 2022 r.
 
w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Postanawia oddać w użyczenie, na okres 5 lat, część zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo gmina Ostróda, oznaczonej jako dz. ew. Nr 272/1, o pow. 0,0574 ha, tj.:
 
1) część pomieszczenia o pow. 15,96 m2, wydzielonego z sali, o pow. 18,90 m2, zlokalizowanej w budynku świetlicy w Tyrowie;
 
2) udział wynoszący 27/100 w gruncie działki ew. Nr 272/1, obręb Tyrowo, służący do obsługi części pomieszczenia, o której mowa w pkt 1.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 25.10.2022
Osoba przekazująca: Ilona Rybarkiewicz

Sporządził/a: Ilona Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.10.2022, ostatnia aktualizacja: 25.10.2022, odsłon: 125


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057956
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości