Zarządzenie Nr 166/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 listopada 2018 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 72/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, wprowadza się następujące zmiany:
 
     - zmienia się treść Załącznika Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego pn. „Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Ostróda”, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 

 

Data przekazania do publikacji: 23.11.2018
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.11.2018, ostatnia aktualizacja: 23.11.2018, odsłon: 416


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11936602
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości