Zarządzenie Nr 166/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 16 listopada 2017r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:
,,Bankowa obsługa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021”
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ,,Bankowa obsługa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021”
 
     powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
  1) Przewodniczący – Teresa Ołowska;
  2) Członek – Danuta Kucharczuk;
  3) Członek – Monika Klimowska;
  4) Członek – Barbara Bigaj;
  5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 23.11.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.11.2017, ostatnia aktualizacja: 23.11.2017, odsłon: 517


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214271
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości