Zarządzenie Nr 165 /2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 listopada 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku: Podinspektor do spraw obsługi kasowej w Referacie Finansowym.
 
    Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) w związku z § 12 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 20/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę  przygotowawczą na stanowisku : Podinspektor do spraw obsługi kasowej w Referacie Finansowym.
 
    § 2. W skład komisji wchodzą:
 
  1) Cezary Wawrzyński, Sekretarz Gminy –Przewodniczący Komisji;
  2) Elżbieta Kulesza, Inspektor ds. kadr –Sekretarz Komisji
  3) Danuta Kucharczuk –Zastępca Skarbnika Gminy-Członek Komisji;
  4) Anna Wawrowska, Inspektor –Członek Komisji.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 22.11.2018
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.11.2018, ostatnia aktualizacja: 22.11.2018, odsłon: 271


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927298
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości