Zarządzenie Nr 163/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 7 października 2022 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu:
 
1) własności niezabudowanej nieruchomości o obszarze 0,1195 ha, położonej w obrębie Morliny, miejscowości Morliny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/29, objętej księgą wieczystą KW nr EL1O/00046452/0,
 
2) udziału 1165/2462 we współwłasności niezabudowanej nieruchomości o obszarze 0,2462 ha, położonej w obrębie Morliny, miejscowości Morliny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/25, objętej księgą wieczystą KW nr EL1O/00052514/8.
 
     2. Warunki zbycia 7 października 2022 r. Rep. „A” 7014/2022 przez notariusza Agnieszkę Buczkowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 7.
 
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 10.10.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 10.10.2022, ostatnia aktualizacja: 10.10.2022, odsłon: 60


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788599
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości