Zarządzenie Nr 16/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 16 lutego 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1. Magdalena Kamińska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1. Magdalena Burzycka - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
§ 2. Komisja przeprowadzi:
 
  1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Kątno, oznaczonej jako dz. ew. Nr 97/1, o pow. 0,1512 ha;
 
  1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Kątno, oznaczonej jako dz. ew. Nr 97/2, o pow. 0,1652 ha;
 
  1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Kątno, oznaczonej jako dz. ew. Nr 97/3, o pow. 0,1649 ha;
 
  1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Kątno, oznaczonej jako dz. ew. Nr 97/4, o pow. 0,1646 ha.
 
     § 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 16.02.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.02.2017, ostatnia aktualizacja: 16.02.2017, odsłon: 672


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213788
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości