Zarządzenie Nr 16/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 lutego 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108
z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1. Łucja Fafińska - członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda;
 
  1. Ewelina Ignaczewska- członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działka ew. nr 27/2 o pow. 0,6354 ha.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 17.02.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.02.2014, ostatnia aktualizacja: 18.02.2014, odsłon: 831


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541099
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości