Zarządzenie nr 16/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 lutego 2013r.

 

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wygodzie

 

      Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2009r Nr 152 poz. 1223 z póżn. zm./ zarządzam, co następuje:

 

      § 1. W związku z likwidacją Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia spisu zdawczo - odbiorczego w następującym składzie:

 

      1. Cezary Wawrzyński - Przewodniczący Komisji,

 

      2. Danuta Niemanowska - Zastępca przewodniczącego,

 

      3. Beata Czerkas - Sekretarz,

 

      4. Artur Jabłonka - członek,

 

      § 2. Prace komisji inwentaryzacyjnej będą trwały do 28.02.2013r.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 28.02.2013r.

Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 28.02.2013, ostatnia aktualizacja: 12.09.2013, odsłon: 886


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569091
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości