Zarządzenie Nr 16/2005

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 8 marca 2005 r.

 

w sprawie: powołania komisji celem wybrakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

 

       Na podstawie § 7 ust 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167 poz. 1375) zarządzam co następuje:

 

       § 1. Powołuję stałą komisję w składzie:

 

       1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący Komisji;

 

       2. Iwona Kubaszczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

 

       3. Grażyna Łabęcka - Sekretarz Komisji;

 

       4. Marek Wydrzyński - Członek Komisji;

 

       5. Zdzisława Michałowicz - Członek Komisji;

 

       6. Bożenna Mąka - Członek Komisji;

 

       7. Elżbieta Koziej - Członek Komisji;

 

       8. Artur Jabłonka - Członek Komisji;

 

       9. Henryk Chocian - Członek Komisji.

 

       § 2. Komisja sporządza protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej i wraz z jej spisem przedkłada Wójtowi w celu uzyskania akceptacji.

 

       § 3. Komisja dokona wybrakowania i komisyjnego zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej po uzyskaniu zezwolenia Archiwum Państwowego.

 

       § 4.1. Bieżącą pracą komisji kieruje Zastępca Przewodniczącego.

 

       2. Informacje z działań, o których mowa w ust 1 przekazywane są Przewodniczącemu Komisji.

 

       3. Przewodniczący Komisji zatwierdza ostateczną treść protokołu przedkładanego do akceptacji Wójtowi.

 

       § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 08.04.2005, ostatnia aktualizacja: 08.04.2005, odsłon: 717


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238828
odsłon strony

Aktualnie mamy
63 gości