Zarządzenie Nr 161/2021
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 grudnia 2021 r.
 
w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji określonej w art.243 ust. 1 ustawy  o finansach publicznych.
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się okres 7 ostatnich lat do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych w zakresie średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących,  powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do  dochodów bieżących budżetu.
 
§ 2. Zarządzenie przekłada się:
a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
b) Radzie Gminy Ostróda
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 

 

Data przekazania do publikacji: 13.12.2021
Osoba przekazująca: Anna Płecha

Sporządził/a: Anna Płecha
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.12.2021, ostatnia aktualizacja: 13.12.2021, odsłon: 251


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544738
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości