Zarządzenie Nr 161/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 listopada 2018 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych
 
    Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz § 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 72/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. W dokumencie o nazwie „Regulaminy Organizacyjne Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 73/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych, wprowadza się następujące zmiany:
 
    - w § 1 ust. 3 skreśla się wiersz nr 6 tabeli.
 
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 19.11.2018
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.11.2018, ostatnia aktualizacja: 19.11.2018, odsłon: 332


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11928511
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości