Zarządzenie Nr 16/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 13 lutego 2007r.

 

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości

 

      Na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn. zm), § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62 poz. 1019) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć na rzecz Gminy Ostróda prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Samborowo oznaczonej jako działki:

 

   - nr 3237/01/3 o pow. 0,1212 ha,

 

   - nr 3199/1 o pow. 0,0047 ha,

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.02.2007, ostatnia aktualizacja: 19.02.2007, odsłon: 759


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16474607
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości