Zarządzenie Nr 16/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 8 marca 2004 r.

 

w sprawie ustanowienia dni dodatkowo wolnych od pracy

 

      Na podstawie § 17 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada, 1997 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie zmienionego uchwałą Nr X/10/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 kwietnia 1999r. i uchwałą nr XXXIV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z 2001 r. Nr 59, poz. 961 oraz Zarządzeniem Nr 90a/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 października 2003r. i Zarządzeniem Nr 107/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 listopada 2003r. - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Ustanawiam następujące dni dodatkowo wolne od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Ostróda w 2004r.

 

   - dzień 11 czerwca 2004r. za odpracowaniem w sobotę w dniu 5 czerwca 2004 r.

 

   - dzień 12 listopada 2004r. w zamian za dzień 25 grudnia 2004 r.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 916


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527044
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości