ZARZĄDZENIE Nr 160/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 listopada 2017 r.
 
w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2018
 
     Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 15 Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 77/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Wprowadza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda: wtorek, 2 stycznia 2018 r. – w zamian za święto przypadające w sobotę, 6 stycznia 2018 r.
 
  2. W dniu 2 stycznia 2018 r. Urząd Gminy Ostróda będzie nieczynny.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 13.11.2017r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.11.2017, ostatnia aktualizacja: 13.11.2017, odsłon: 627


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215696
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości