Zarządzenie Nr 160/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 01 grudnia 2016 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego:
Budowa kanalizacji sanitarnej Kajkowo - Lichtajny”
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. /, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej Kajkowo - Lichtajny”.
 
2. W skład komisji wchodzą:
 
  1. Bogusław Fijas - przewodniczący
  2. Jan Brzozowski– z-ca przewodniczącego
  3. Krzysztof Ruczyński – członek
  4. Roman Szewczyk – członek
 
§ 2 1. Odbioru należy dokonać przy udziale inspektora nadzoru, wykonawcy oraz administratora sieci kanalizacji sanitarnej.
 
2. O terminie czynności odbioru należy zawiadomić radnych z okręgów i sołtysa sołectwa Lichtajny i Kajkowo.
 
§ 3 Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.
 
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 02.12.2016r.
Osoba przekazująca: Roman Szewczyk

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.12.2016, ostatnia aktualizacja: 02.12.2016, odsłon: 694


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215611
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości