Zarządzenie Nr 159/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 listopada 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
    Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
    1) Łucja Fafińska - przewodniczący komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
    2) Ewelina Ignaczewska – członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
    3) Agnieszka Szczekało – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
    § 2. Komisja przeprowadzi:
 
    1) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, udziału 143/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka ew. Nr 50/3 o powierzchni 0,0377 ha, położonej w obrębie Szyldak, udziału 145/10000 w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. Nr 45/2 o powierzchni 0,8466 ha, położonej w obrębie Szyldak oraz prawa własności działki ew. Nr 45/23 o powierzchni 0,0200 ha, położonej w obrębie Szyldak;
 
    2) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. Nr 175/3 o powierzchni 0,0621 ha, położonej w obrębie Idzbark;
 
    3) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. Nr 170/3 o powierzchni 0,0318 ha, położonej w obrębie Grabin.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 14.11.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 14.11.2018, ostatnia aktualizacja: 14.11.2018, odsłon: 286


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927301
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości