Zarządzenie Nr 158/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 września 2022 r.
 
 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą
 
 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.) w związku z § 12 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 20/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku : Inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej- biuro obsługi interesanta.
 
§ 2. W skład komisji wchodzą:
1) Beata Czerkas, Sekretarz Gminy Ostróda–Przewodniczący Komisji;
2) Elżbieta Kulesza, Inspektor ds. kadr –Sekretarz Komisji;
3) Monika Klimowska, Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda –Członek Komisji;
4) Katarzyna Grzeluk –Inspektor- Członek Komisji.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data przekazania do publikacji: 26.09.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.09.2022, ostatnia aktualizacja: 26.09.2022, odsłon: 75


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213730
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości