Zarządzenie Nr 157/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 08 grudnia 2014r
 
w sprawie przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych
 
     Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, oś - Infrastruktura społeczna, działanie - Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, tj.:
 
  1) Projektu nr 1 pn. „Nowoczesne pracownie komputerowe w palcówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda – szansą na rozwój edukacji informatycznej” – następuje zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA-RPWM.03.01-28-045/09-00 z dnia 29 września 2009r.
 
  2) Projektu nr 2 pn. „Języki otwierają drzwi - wyposażenie pracowni językowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda” – następuje zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA-RPWM.03.01-28-051/09-00 z dnia 29 września 2009r.
 
   § 2.1. Dowody księgowe związane z realizacją projektów, o których mowa w §1 winny być przechowywane w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy Ostróda do dnia 31 grudnia 2020r. Osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum jest pracownik Referatu Finansowego.
     2. Pozostała dokumentacja związana z realizacją projektów winna być przechowywana w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy Ostróda do dnia 31 grudnia 2020r. Osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum jest kierownik projektu.
 
      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 12.12.2014r.
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska
 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.12.2014, ostatnia aktualizacja: 12.12.2014, odsłon: 848


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569320
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości