Zarządzenie Nr 156/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 8 grudnia 2014r.
 
w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku”
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm. / Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku” powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
  1) Przewodniczący - Cezary Wawrzyński;
 
  2) Członek - Beata Czerkas;
 
  3) Członek - Janusz Bujak;
 
  4) Członek - Danuta Kucharczuk;
 
  5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.12.2014r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.12.2014, ostatnia aktualizacja: 08.12.2014, odsłon: 757


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622679
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości