Zarządzenie Nr 155/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 4 grudnia 2014 r.
 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły
 
     Na podstawie art. 36a ust. 5 w związku z art. 5c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) - Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powierzam pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie Panu Maciejowi Fryczyńskiemu od 04.12.2014 r. do 30.06.2015 r.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 12.12.2014r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.12.2014, ostatnia aktualizacja: 12.12.2014, odsłon: 810


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622678
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości