Zarządzenie Nr 154/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 03 grudnia 2014 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości.
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu własności niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 87/7 o obszarze 8.5374 ha, położonej w obrębie Górka, gminie Ostróda, objętej księgą wieczystą Kw Nr EL1O/00034403/5, stanowiącej współwłasność: małż. Mirosław Tadeusz Warchoł i Jolanta Elżbieta Sokólska-Warchoł, małż. Maria Piotr Komierowski i Ewa Komierowska, małż. Andrzej Mieczysław Skarżyński i Lidia Maria Skarżyńska, Władysław Kraska.
 
     2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 28 listopada 2014 r. Rep. „A” Nr 13341/2014 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowy Świat nr 41A lok.89/91 - Notariusz Krzysztof Borawski.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 03.12.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.12.2014, ostatnia aktualizacja: 04.12.2014, odsłon: 921


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622589
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości