Zarządzenie Nr 154/2013
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 16 grudnia 2013r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 
 
      Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 załącznika do uchwały Nr VII/28/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Ostróda zarządza co następuje:
 
      § 1. Powołuje się komisję w składzie:
 
      1. Cezary Wawrzyński - Przewodniczący komisji,
 
      2. Janina Roman - Zastępca przewodniczącego komisji,
 
      3. Marta Podgórska - Sekretarz komisji,
 
      4. Waldemar Cieśluk - Członek komisji,
 
      5. Tomasz Klimecki - Członek komisji,
 
do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014, zgodnie z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych, określonych w uchwale w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
      § 2. Zadania komisji określa Załącznik Nr 3 do Wieloletniego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 18.12.2013r.
Osoba przekazująca: Marta Podgórska
 

 

Sporządził/a: Marta Podgórska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.12.2013, ostatnia aktualizacja: 18.12.2013, odsłon: 1 048


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16679937
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości