Zarządzenie Nr 153/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 6 listopada 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania:
„Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi gminnej Nr 153060N- ul. Polna w m. Kajkowo”
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru zadania „Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi gminnej Nr 153060N-ul.Polna w m. Kajkowo”
 
    2. W skład komisji wchodzą:
 
    1) Jan Brzozowski – przewodniczący,
 
    2) Zbigniew Tomczyk – członek,
 
    3) Krzysztof Ruczyński – członek,
 
    § 2. 1. Odbioru należy dokonać przy udziale wykonawcy robót i branżowych inspektorów nadzoru
 
    2. O terminie czynności odbioru należy zawiadomić radnego i sołtysa z okręgu Kajkowa.
 
    § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 06.11.2018
Osoba przekazująca: Zbigniew Tomczyk

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 06.11.2018, ostatnia aktualizacja: 06.11.2018, odsłon: 291


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907240
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości