Zarządzenie Nr 152/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 września 2022 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
1) Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
2) Łucja Fafińska – członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
3) Karolina Rybarkiewicz – członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
§ 2. Komisja przeprowadzi:
 
1) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 34/2 o powierzchni 0,7995 ha, położonej w obrębie Gierłoż;
 
2) II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 113/141 o powierzchni 0,4077 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 06.09.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 06.09.2022, ostatnia aktualizacja: 06.09.2022, odsłon: 94


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212812
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości