Zarządzenie Nr 15/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 lutego 2013 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

      2. Danuta Kucharczuk - członek komisji, Z-ca Skarbnika Urzędu Gminy Ostróda;

 

      3. Łucja Fafińska - członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda;

 

      4. Tomasz Kosecki - członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda.

 

      § 2. Komisja przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie i miejscowości Górka, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działki: nr 7/6 o pow. 1,2408 ha, nr 7/7 o pow. 20,6696 ha.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.02.2013, ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, odsłon: 976


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526720
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości