ZARZĄDZENIE Nr 151/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 października 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Łucja Fafińska– członek komisji, inspektor Ref. Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Agnieszka Szczekało – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi:
 
  1) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Tyrowo, oznaczonych jako działki ew. Nr 675/7 o pow. 0,2212 ha, Nr 675/16 o pow. 0,3259 ha, Nr 675/28 o pow. 0,2127 ha;
 
  2) IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej jako działka ew. Nr 675/31 o pow. 0,2377 ha;
 
  3) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Międzylesie, oznaczonych jako działki ew. Nr 235/8 o pow. 0,1914 ha, Nr 235/9 o pow. 0,1683 ha, Nr 235/10 o pow. 0,1402 ha.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 23.10.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.10.2017, ostatnia aktualizacja: 23.10.2017, odsłon: 664


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215826
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości