Zarządzenie Nr 151/2015
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 15 października 2015 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 
     Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 pkt 1 i § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W § 1 zarządzenia Nr 147/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
  - w OKW Nr 4 w Kajkowie pod pozycją nr 4. wykreśla się dotychczasowe imię i nazwisko;
 
  - w OKW Nr 11 w Reszkach pod pozycją nr 8. w miejsce dotychczasowe wpisuje się imię i nazwisko „Joanna Burcon”;
 
     § 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia, wymienionego w § 1, pozostają bez zmian.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 15.10.2015r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.10.2015, ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, odsłon: 861


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213711
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości