Zarządzenie Nr 151/14
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 listopada 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Podinspektora w Referacie Rolnictwa
i Gospodarki Przestrzennej.
 
     Na podstawie art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 12 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 20/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza co następuje:
 
§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej.
 
§ 2. W skład komisji wchodzą:
 
1) Cezary Wawrzyński            -           Przewodniczący
 
2) Artur Lewartowski               -           Zastępca Przewodniczącego
 
3) Tomasz Kosecki                 -           Członek
 
4) Elżbieta Kulesza                 -           Sekretarz
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.11.2014r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.11.2014, ostatnia aktualizacja: 24.11.2014, odsłon: 904


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526776
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości