Zarządzenie Nr 15/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 13 lutego 2007r.

 

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2007"

 

      Na podstawie § 16 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 marca 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

      §1. Powołuje się Komisję do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2007” w następującym składzie:

 

      1. Zdzisława Michałowicz - Przewodniczący;

 

      2. Małgorzata Filipowiak - Zastępca Przewodniczącego;

 

      3. Marta Romanowska - Sekretarz;

 

      4. Grzegorz Kłoss - Członek;

 

      5. Małgorzata Burzyńska - Członek.

 

      § 2. I lustrację zgłoszonych do konkursu miejscowości, ocenę stanu aktualnego oraz propozycji rozwoju wsi Gminna Komisja Konkursowa przeprowadzi w pierwszym tygodniu maja 2007r.

II lustrację zgłoszonych do konkursu miejscowości i ocenę realizacji proponowanych

w I lustracji działań na rzecz rozwoju miejscowości Gminna Komisja Konkursowa przeprowadzi

w ostatnim tygodniu sierpnia 2007r.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.02.2007, ostatnia aktualizacja: 19.02.2007, odsłon: 783


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214767
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości