Zarządzenie Nr 150/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 października 2018 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
    Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 23/93 o powierzchni 0,0521 ha, położonej w obrębie i miejscowości Górka, gmina Ostróda, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00049310/4.
 
    2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 31 października 2018 r. Rep. „A” Nr 7982/2018 przed notariuszem Agnieszką Buczkowską, w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ostródzie przy ulicy Jana III Sobieskiego 7.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 02.11.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.11.2018, ostatnia aktualizacja: 05.11.2018, odsłon: 279


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927074
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości