Zarządzenie Nr 150/2014

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

    Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

 1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 1. Łucja Fafińska - członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda;

 1. Ewelina Ignaczewska- członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda.

     § 2. Komisja przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, położonych w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko, stanowiących własność Gminy Ostróda oznaczonych numerami:

 1. działka nr 269/5 o pow. 0,1102 ha,

 2. działka nr 269/6 o pow. 0,1132 ha,

 3. działka nr 269/7 o pow. 0,1068 ha,

 4. działka nr 269/8 o pow. 0,0986 ha,

 5. działka nr 269/9 o pow. 0,0920 ha,

 6. działka nr 269/10 o pow. 0,1392 ha,

 1. działka nr 269/11 o pow. 0,1032 ha,

 2. działka nr 269/12 o pow. 0,1371 ha,

 3. działka nr 269/13 o pow. 0,0959 ha,

 1. działka nr 270/3 o pow. 0,2800 ha.

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

 Data przekazania do publikacji: 21.11.2014r.

Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.11.2014, ostatnia aktualizacja: 21.11.2014, odsłon: 930


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682839
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości