Zarządzenie Nr 149/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 listopada 2023 r.
 
w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
 
    Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Postanawia oddać w użyczenie, na okres 10 lat, część nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda, oznaczonej jako dz. ew. nr 65 o pow. 0,41 ha, tj.:
1) budynek gospodarczy o pow. 56,19 m2;
2) udział wynoszący 32/100 w gruncie działki ew. nr 65, obręb Stare Jabłonki, służący do obsługi budynku, o którym mowa w pkt 1.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 15.11.2023
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.11.2023, ostatnia aktualizacja: 15.11.2023, odsłon: 34


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527187
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości