Zarządzenie Nr 148/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 października 2018 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda
 
    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. W załączniku do zarządzenia Nr 6/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda wprowadza się następujące zmiany:
 
    1) pozycja Nr 321 tabeli otrzymuje brzmienie:
 
321.
Turznica 34a
czworak murowany w zespole dworsko-folwarcznym, ob. budynek mieszkalny
2. połowa XIX w., przełom XIX i XX w.
---
 
    2) pozycja Nr 322 tabeli otrzymuje brzmienie:
 
322.
Turznica 34
dwojak murowany w zespole dworsko-folwarcznym, ob. budynek mieszkalny
2. połowa XIX w., przełom XIX i XX w.
---
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 26.10.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.10.2018, ostatnia aktualizacja: 26.10.2018, odsłon: 307


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927037
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości