Zarządzenie Nr 148/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 listopada 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
   Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
  1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
  1. Łucja Fafińska - członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda;
  1. Ewelina Ignaczewska- członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda.
     § 2. Komisja przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działka ew. nr 143/2 o pow. 0,3700 ha.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 Data przekazania do publikacji: 21.11.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.11.2014, ostatnia aktualizacja: 21.11.2014, odsłon: 887


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622606
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości